วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

24payturn กับความน่าเชื่อถือ

24payturn กับความน่าเชื่อถือ
 ในปัจจุบันไม่ใช่บริษัทเดียวที่มีแผนการตลาดและ Product ในลักษณะนี้ ยังมีอยู่อีกหลายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่คล้าย 24payturn รวมถึง ได้เปิดให้บริการก่อนหน้า 24payturn มาแล้ว มีเหตุผลอยู่มากมาย ที่ทีมเลือกที่จะสนับสนุนการสร้างรายได้กับ และหนึ่งในเหตุผลสำคัญ คือ….เรื่องของ 
“ความน่าเชื่อถือ”
 เพราะการที่ 24payturn เป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท เดอะ เพาเวอร์ สเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จึงเปรียบเสมือนการแสดงความจริงใจและจริงจัง ของบริษัท เดอะ เพาเวอร์ สเตชั่น จำกัด ในการดำเนินธุรกิจ 24payturn มิเช่นนั้น บริษัท เดอะ เพาเวอร์ สเตชั่น จำกัด คงไม่นำความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าที่มีอยู่ทั้งหมด มาการันตีให้กับ 24payturn อย่างแน่นอน
จุดเด่นของ 24payturn  
 บริษัท เดอะ เพาเวอร์ สเตชั่น จำกัด มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ได้รับการเชื่อถือและยอมรับในวงการมานานนับ 10 ปี จึงทำให้ 24payturn มีความโดดเด่นในเรื่องของระบบ IT และระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มแข็ง และมีความพร้อมในการดูแลระบบการเงินของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดด้อยของ 24payturn
  เนื่องจาก 24payturn มุ่งเน้นการบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆโดยตรงแก่สมาชิก จึงไม่เหมาะที่สมาชิกจะสร้างรายได้จากการเปิดเป็นจุดบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เพราะรายการชำระบางรายการ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้สมาชิกเกิดปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของสมาชิกเอง กับลูกค้าได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น